Klubben
Greve Håndbold består af mange frivillige hænder, som får klubben til at hænge sammen.
Tak til alle jer derude :o)
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som vores forening, via medlemskabet af DIF og DGI, automatisk er dækket af. 

De 5 forsikringer er: 
 

1.      En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som Greve Håndbold kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 

2.      En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 

3.      Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

4.      En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 

5.      En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

 

Spillerne er således dækket af egne tegnede forsikringer.

 

Greve Håndbold | Lillevangsvej 88 | 2670 Greve | Mail: info@grevehaandbold.dk