Klubnyheder

Greve Håndbold indkalder til ordinær generalforsamling

6. maj 2019, 22.44

Greve Håndbold indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag, 28. maj, kl. 19:30 i Greve Idrætscenter, Klublokalet, Lillevangsvej 88, 2670 Greve,

Dagsorden

 

1.a                       Valg af dirigent                            

1.b                       Valg af referent                           

1.c                       Valg af stemmetæller

2.                         Bestyrelsens beretning             

3.                         Fremlæggelse af regnskab og budget                

4.                         Forslag fra bestyrelsen. Der er ikke noget forslag fra bestyrelsen.

5.                         Forslag fra medlemmerne

6.                         Valg til bestyrelsen.

                           - Der skal vælges kasserer for 2 år. Kristian er villig til genvalg.

                           - Der skal vælges mindst 1 og højest 3 bestyrelsesmedlemmer. Andreas’ og Caspers 2-års periode slutter. Begge er villige til genvalg.

7.                         Valg af revisor. Der skal vælges én revisor for 2 år. Kenneth er villig til genvalg.

8.                         Eventuelt

 

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Bestyrelsen Greve Håndbold