Klubbens forsikringer via DIF og DGI

DIF & DGI SØRGER FOR KLUBBENS FORSIKRINGER

I de fælles forsikringer, som er tegnet af DIF og DGI, er:

  1. Ansvarsforsikring
  2. Arbejdsskadeforsikring
  3. Rejseforsikring
  4. Retshjælpsforsikring
  5. Psykologisk krisehjælp


Ordningerne dækker:

  • Alle medlemsforeninger, som kan opgøre medlemmer i det Centrale Foreningsregister (CFR), DIF og DGI
  • DIF og specialforbundene
  • DGI og landsdelsforeningerne

Her er link til De Faelles Forsikringer.


HVIS  SKADEN  SKER:

Som noget nyt bliver de kollektive forsikringer betjent af en forsikringsmægler, nemlig Hansson & Partners, Kolding, som bliver bindeled mellem idrætsorganisationerne, foreninger og forsikringsselskaberne.


Kontakt til Hansson & Partners

Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
Mobil: 28 78 18 90
Mail: [email protected]