Klubnyheder

Greve Håndbold indkalder til ordinær generalforsamlling

5. maj 2020, 22.34

Greve Håndbold indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag, 26. maj 2020, kl. 19:30.


Hvis Sundhedsstyrelsen tillader det bliver det i Greve Idrætscenter, klublokalet, Lillevangsvej 88, Greve.

Hvis man ikke må mødes med flere end 10 personer indendørs bliver det en elektronisk løsning via zoom.

Information om hvordan det bliver sendes ud så snart myndighederne har meldt ud noget.

 

Dagsorden af generalforsamlingen:

 

  1. Valg af dirigent, referent, stemmetæller.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
  4. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker en ændring af vedtægterne fordi vi ønsker at få nye ind i bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide.

 

Vi ønsker at ændre:

  • 9, stk. 2: ”Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling, medminder bestyrelsen derved bliver på mindre end 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.”
  • § 16, stk. 2: ”På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i §9, stk. 1.”

Så at det bliver:

  • §9, stk. 2: ”Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, træder suppleanten ind hvis der blev valgt en. Hvis bestyrelsen bliver på mindre end 5 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.”
  • § 16, stk. 2: ”På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i §9, stk. 1. Der kan vælges 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant, som afgår hvert år.”

 

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen: Der skal vælges en ny formand for 2 år. Kata er ikke villig til genvalg. Der skal også vælges op til 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har fundet kandidater til formandsposten og som nye bestyrelsesmedlemmer, men alle medlemmer er inviteret til at stille op.

7. Valg af revisor: Anjas mandat udløber. Bestyrelsen har forslag til ny revisor, men alle medlemmer er inviteret til at stille op.

8. Evtl.

 

Forslag (punkt 5.) som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er lagt ind i holdsport som aktivitet. Vi beder om tilmelding der for at kunne sikre at vi har den rette løsning (fysisk, hvilket lokale, elektronisk) alt efter hvad Sundhedsstyrelsen tillader / anbefaler.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Greve Håndbold